ניגון ותודעה - ערב מוזיקאלי עם הכנר מירל רזניק, ארי שור והרב אורי שרקי

בית שלום יוחאי, י-ם, מרחשוון תשע"טהקלטת וידאו