המושגים "יום", "ערב", "בוקר" בבריאת העולם

כ"ד וכ"ו בכסלו תשס"ז

שאלה 1 (כ"ד בכסלו תשס"ז):

הרב אמר שכאשר התורה אומרת בבריאת העולם "יום אחד" זה לא יום בין 24 שעות. אם כן, למה התורה השתמשה המושגים של "ערב", "בוקר", "יום"? שהשתמשו במילים "תקופות" וכדו' מה זה יום ומה זה לילה?

תשובה 1 (כ"ד בכסלו תשס"ז):

ערב ובוקר הם העדר והויה. העברית המקראית אינה מכירה ביטויים מופשטים, ולכן משתמשת בביטויים מעולמנו המוחשי כדי לתאר מציאות עליונה.שאלה 2 (כ"ו בכסלו תשס"ז):

כאשר אנו אומרים שאם אדם הראשון היה מחכה עד שבת אז הוא לא היה חוטא, נראה לכאורה שזהו זמן של 24 שעות?

תשובה 2 (כ"ו בכסלו תשס"ז):

זו שפת המשל.