ראיון עם הרב אורי שרקי עם מנחם טוקר

כסלו תשע"טהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)