הרב אורי שרקי

על דרכי חייהם ותורתם של יעקב גורדין והרב יהודא ליאון אשכנזי (מניטו)

בית שלום-יוחאי, י-ם, כסלו תשע"טהקלטת וידאו (דברי הרב מתחילים בדקה 30:28)