"לבטלם מתורתיך"

כ"ו בכסלו תשס"ז

שאלה:

הרב מזכיר את הנוסח הקדום של הספרדים ב-"על הניסים", אולי נעלם מעיני הרב שבני תימן, עדיין מחזיקים בנוסח: לבטלם מתורתיך.

תשובה:

הנוסח איננו הקדום כי אם האמיתי, וכך אני נוהג ומנהיג. לא ציינתי את מנהג בני תימן, מכיון שב"ה לא שיבשוהו.