שיחות נפרדות:
שיחה 1 - כיצד כדאי להצביע?, טבת תשע"ט, 9 דקות (אודיו).
שיחה 2 - איחוד מפלגות, הנהגת המדינה ומשילות, אדר א' תשע"ט, 9 דקות (אודיו).
שיחה 3, סיון תשע"ט, 6 דקות (אודיו).
שיחה 4 - הציונות הדתית והבחירות, סיון תשע"ט, 10 דקות (וידאו). מהאתר סרוגים.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)