נוסח תפילה ליוצאי לוב

כ"ח בכסלו תשס"ז

שאלה:

אני מתלבט בשאלה של נוסח התפילה שכן אני יוצא עדת לוב וסבי הי"ו בא מהכפר גריאן שבלוב. כידוע אז עדיין רבים מכתבי הרב יעקב רקח זצוק"ל (מגדולי הפוסקים בלוב) היו בכתב יד וגם אלו שהיו בידנו מודפסים, כמו שערי תפילה, לא היו נפוצים, וכך אבותיי התפללו בסידור תפילת החודש ובית עובד\מנוחה. וכעת הרב לוי נחום הי"ו פִענח רבים מכתבי הרב רקח זצוק"ל והאדירם ועוד הפליא לעשות בעורכו סידור אשר רובו לפי מנהגי עדת לוב והוא מיוסד עפ"י פסקי הרב רקח זצוק"ל ובסיסו הסידורים הטהורים תפילת החודש ובית עובד\מנוחה. אשר על כן שאלתי לכבוד הרב: מה נוסח עלי ועל אחי להתפלל בו? האם בסידור "עוד אבינו חי" או שמא בסידור תפילת החודש ובית עובד\מנוחה?

תשובה:

עוד אבינו חי.