הרב אורי שרקי

ט"ו בשבט - צפיית אור הגאולה מתוך החושך

בית הרב קוק, י-ם, י"ד בשבט תשע"טהקלטת וידאו