הרב אורי שרקי

ט"ו בשבט - אכילת פירות ותיקון חטא אדם הראשון

בית הרב קוק, י-ם, י"ד בשבט תשע"טהקלטת וידאו