שיעורים נפרדים:
גברים ונשים - מעורב או נפרד? - וידאו - הרב אשכנזי (מניטו) על הפרדה בין גברים לנשים, כסלו תשע"ט, 8 דקות (וידאו).
שיחה ב', שבט תשע"ט, 7 דקות.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)