הרב אורי שרקי

בא - בעל "שפת אמת" על הפרשה

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' בשבט תשע"טהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)