הרב אורי שרקי

בא - בעל "שפת אמת" על הפרשה

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' בשבט תשע"טהקלטת וידאו