הרב אורי שרקי

בשלח - הרב מ"מ כשר על מצוות השבת שניתנה במרה, מתוך הספר "תורה שלמה"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב בשבט תשע"טהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)