הרב אורי שרקי

האר"י ז"ל

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
רבנו יצחק לוריא אשכנזי, מחדשה ומעמיקה של תורת הקבלה לדורות הבאים אחריו ועד עצם היום הזה, פעל בצפת, דור וחצי לאחר גירוש ספרד. בתקופה זו תקוות גדולות של גאולה מפעמות, בין היתר בגלל עלייתם של אלפי יהודים מספרד וטורקיה לארץ ישראל, בנייתה של העיר טבריה בדחיפתם של ראש ממשלת האימפריה הטורקית דון יוסף נשיא, המכונה "הדוכס מנקסוס", ודודתו דונה גרציה, בכדי להקים ישות מדינית כעין מדינה ליהודים בגליל. בעקבות כך התעורר הרצון לחדש את הסמיכה בכדי להקים את הסנהדרין, שישמש כגוף סמכותי אחד ויחיד לכל ההלכה היהודית. דחיפה זו הולידה בין היתר את הספר "שולחן ערוך" של רבי יוסף קארו.

בתוך אווירה זו, מתחילה התחדשות של הרוח הנבואית: תורת הקבלה, שהיא שריד הנבואה, עברה מדור לדור והגיעה לשלב בו אפשר היה לסכם את כל רכושה הגדול. זאת עשו שני חכמים גדולים לפני האר"י: רבנו ישעיהו הלוי הורוביץ בספר "שני לוחות הברית", ורבי משה קורדוברו בספר "פרדס רימונים". אחרי שתורה זו הגיעה למעין השלמה, אנתולוגיה כוללת, האר"י חידש את רוח הנבואה לקראת השלמת תהליך הגאולה. ממנו ואילך, תקוות אלו הולכות ומתעצמות וארץ ישראל הולכת ונבנית, עד להקמת מדינת ישראל.

על רקע זה, האר"י מגלה סודות שהיו גנוזים בספר הזהר ולא נתבארו עד ימיו. הוא מחדש את המהלך הקוסמולוגי הגדול, בעל שלושה שלבים: הצמצום, שבירת הכלים והתיקון. הצמצום מתואר כמין הסתלקות של אור אין סוף, על מנת לאפשר להוויה להיות. הבנת מילים אלו גרמה לשפיכת דיו רב אצל חכמי ישראל. לאחר מכן בא מעין משבר קוסמי, "שבירת הכלים", העולם איננו יכול לעמוד בעומס של המפגש עם האור האלהי ונשבר. עולמנו אנו הוא עולם התיקון שבו אנו מתקנים עולם שבור. כך שאין אנו מתחילים מדף חלק אלא מעולם שצריך לתקנו. השלמת התיקון נעשית בימות המשיח ובתחיית המתים. דברים אלו התבארו בפרטי פרטים בכתביו של רבי חיים ויטאל, המסכם הגדול והראשי של תורתו של האר"י, המפרנסת את תורתם של המקובלים עד עצם היום הזה.

האר"י גם כתב זמירות שבת, כגון "יום זה לישראל אורה ושמחה", "אזמר בשבחין" ועוד. והוא הוא המחדש הגדול של הרוח הנבואית החודרת בכל בית ישראל.