הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק על מלחמת הקודש והטבע

מכון אורה, י"ז בשבט תשע"טהקלטת וידאו