הרב אורי שרקי

משפטים - הרב מ"מ כשר על שור תם ושור מועד

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו בשבט תשע"טהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)