הרב אורי שרקי

מסכת שבת (קמ"ה-ב') על חכמי ארץ ישראל וחכמי בבל

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' באדר א' תשע"טהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)