הרב אורי שרקי

מסכת סנהדרין, פרק חלק - אגדת גביהא בן פסיסא

מכון אורה, ח' וט"ו באדר א' תשע"טהקלטות וידאו - 2 שיעוריםהקלטה 1:הקלטה 2: