הרב אורי שרקי

פרק בהלכות ציבור (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט



קבצי MP3



שיעור א', 10 דקות (2MB).
שיעור ב', 10 דקות (2MB).
שיעור ג', 10 דקות (2MB).
שיעור ד', 10 דקות (2MB).
שיעור ה', 10 דקות (2MB).
שיעור ו', 10 דקות (2MB).
שיעור ז', 10 דקות (2MB).
שיעור ח', 10 דקות (2MB).