ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. להוריד את השיעורים להאזנה.