יהודה ותמר

ה' בטבת תשס"ז

שאלה 1:

מדוע תמר היתה צריכה להמתין שלושה חודשים עד שיגלו שהיא הרה, במקום להודיע מוקדם יותר ליהודה, ולפתור את כולם מאי נאימות, שהרי את מבוקשה היא קיבלה, אלא אם כן נביאה היתה?

תשובה 1:

א. היא התביישה לומר לו זאת בפנים.
ב. היא נתנה לו אופציה להתכחש לכך אפילו במחיר שריפתה כדי שלא לבייש אותו.שאלה 2:

התשובה א' והתשובה ב' אם כן לא מסבירות למה היא מלכתחילה עשתה כל זה באופן כזה, שהרי ההתפתחות האירועיה היתה צפויה.

תשובה 2:

לא. היה יכול להיות שבשיחה אישית איתה היה הכל מתברר. אולי היה צריך שיהיה באופן דרמאטי כזה על מנת שלא יטענו שנתעברה לא מיהודה.