הרב אורי שרקי

חודש אדר - הראי"ה קוק על אדר א' ואדר ב', מתוך "מאורות הראי"ה"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באדר ב' תשע"טהקלטת וידאו