תפקידה ומשמעותה של מדינת ישראל

ה' בטבת תשס"ז

שאלה:

לדעתי מדינת ישראל היא אכן דבר מבורך, וזאת בעיקר מפני שהיא מהווה תשתית טובה לקיבוץ גלויות. האם יתכן שתפקידה מתמצה בזאת?

האם יש ערך למדינה יהודית שביסודה דמוקרטית, ובכך שמה את האדם במרכז, במקום לשים את ה'? האם יסוד כזה הוא בר תיקון?

אני שואל דברים אלו, מפני שלאחרונה נראה לי שדרך המוצא היחידה שלנו כעת היא בהוקרת תודה למדינת ישראל שחידשה את היישוב היהודי בארץ, אך יש להקים גוף פוליטי חדש ובלתי תלוי במדינה שישים את ה' במרכזו. הגוף הזה לא יוכל לפעול מפנים, אלא רק מבחוץ, ויתבע לקבל לידיו חלקים מארץ ישראל מידי מדינת ישראל.

תשובה:

מדינת ישראל היא המקום שבו אנו מקימים מדינה של קודש כדגם אידיאלי עבור העולם כולו. מלכות לישראל היא קידוש השם. מלכות דמוקרטית היא מלכות לפי ההלכה. שימת האדם במרכז על ידי החילונות היא חלק ממהלך רוחני שעל ידו ימצא האדם את ה' מכוח בחירתו החופשית. הגוף הפוליטי שאתה מציע הוא יאוש מהגאולה ומעם ישראל.