תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעורים להאזנה.