הרב אורי שרקי

רבנו שלום שרעבי (הרש"ש)

סיכום שיעור, בעריכת ר' אברהם כליפא
רבנו שלום שרעבי נולד בשנת 1723 בתימן, והיה בצעירותו משרת בבית אישה ערביה, עד שיום אחד תבעה ממנו האישה "שכבה עמי". הרש"ש נמלט דרך החלון, כיוסף הצדיק, ברח מתימן והגיע לארץ ישראל, אל ישיבת "בית- אל" הצעירה, ושימש שם כשמש וגבאי.

האגדה מספרת, שביום מן הימים פרצה בישיבה מחלוקת בדבר הבנת כתבי האר"י ז"ל, והנה למחרת מצאו התלמידים קונטרס על התיבה, ובו תירוצים לכל קושיותיהם. התלמידים המשיכו למצוא לעיתים חוברות מסוג זה, עד שגילו שמחברם אינו אחר מאשר הרש"ש. הוא נשא לאישה את בתו של ראש הישיבה, הרב גדליה חיון, ובבוא הזמן עמד בעצמו בראשה, עד פטירתו בשנת 1777. עד היום, סדר הלימוד בישיבה – אשר עומד בראשה הרב ישראל אביחי שליט"א ולפניו הרב מאיר יהודה גץ זצ"ל שהיה גם רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים - מורכב בעיקר מלימוד כמעט מדעי של כתבי האר"י ובעיסוק רב בכוונות שכתב הרש"ש.

יש לציין עובדה יחודית: הרש"ש השתייך לחבורת גדולי עולם, ביניהם רבנו יום טוב אלגאזי, מרן החיד"א והאור החיים הקדוש, שהחליטו להתחבר על ידי כתב התקשרות ולהיות שותפים הן בדיני ממונות, והן בחיי העוה"ב, כשכל אחד ערב לחברו. מין חבורה מעין קומוניסטית אך רוחנית, שבאופן רצוני קושרת בין נשמות שונות. כוונתם היתה לשמש כמוקד רוחני שיזרז את תהליך הגאולה, שהתחיל להתרקם באותם ימים והיה מורגש לאנשים בודדים ומיוחדים כמוהם. בעקבות כך, קמה בירושלים קהילה שרצתה ליישב את ירושלים ולהפיח בה נשמה, עוד לפני עליית תלמידי הגר"א והחסידים, אשר השפעתם ניכרת עד היום הזה בתהליך הגאולה של ימינו.

מצאנו בזהר שאליהו הנביא עתיד שוב להתגלות במהלות הדורות בדרך גוף או בדרך שכל. אמרו שהרש"ש זכה להתגלות אליהו דרך השכל, והיה מן הדמויות המופלאות שהקב"ה שולח אל עם ישראל מזמן לזמן, ועליו נאמר שהוא ההמשך הישיר של הארי ז"ל.