הרב אורי שרקי

תזריע - רבי צבי אלימלך שפירא מדינוב (בעל "בני יששכר") על הפרשה, מתוך הספר "אגרא דכלה"

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באדר ב' תשע"טהקלטת וידאו

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)