הרב אורי שרקי

"ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו"

מכון אורה, כ"ד באייר תשע"טהקלטת וידאו