הרב אורי שרקי

יום ירושלים, תשע"ט

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ח באייר תשע"טהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)