בן כנענית - בן דינה

ז' בטבת תשס"ז

שאלה:

כתוב בפרשת ויגש: "ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית." רש"י מביא מבראשית רבה: "בן כנענית - בן דינה, שנבעלה לכנעני. כשהרגו את שכם, לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה." כמה שאלות:

1) למה היא לא רצתה לצאת?

2) איך היא נשאה את אחיה?

3) למה היא נקראת כנענית?

תשובה:

1) כי רצתה להבטיח לעצמה את שיקומה החברתי, שלא היה אפשרי בלי להינשא. ולהינשא היה קשה למי שעברה אונס.

2) לפני מתן תורה.

3) על שם שכם.