בן כנענית - בן דינה

ז' בטבת תשס"ז

שאלה:

כתוב בפרשת ויגש: "ובני שמעון ימואל וימין ואהד ויכין וצחר ושאול בן הכנענית." רש"י מביא מבראשית רבה: "בן כנענית - בן דינה, שנבעלה לכנעני. כשהרגו את שכם, לא היתה דינה רוצה לצאת עד שנשבע לה שמעון שישאנה." כמה שאלות:

1) למה היא לא רצתה לצאת?

2) איך היא נשאה את אחיה?

3) למה היא נקראת כנענית?

תשובה:

1) כי רצתה להבטיח לעצמה את שיקומה החברתי, שלא היה אפשרי בלי להינשא. ולהינשא היה קשה למי שעברה אונס.

2) לפני מתן תורה.

3) על שם שכם.

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)