הרב אורי שרקי

על השניות (תום ומדע) - המאמר של הראי"ה קוק

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 5 דקות (1MB).
שיעור ב', 10 דקות (1MB).
שיעור ג', 2 דקות (1MB).