הרב אורי שרקי

הלכה ונבואה - תנורו של עכנאי (סיכום שיעור)