התהווית נשמות

י"א בטבת תשס"ז

שאלה:

כבודו ציין שנשמות לפני התהוויתם בחרו עוד להתהוות בצורה של יהודי או גוי, וזה היה עוד במחשבות של ה'. מעניין אם כבר אז היתה להם ראיה מתחלת העולם ועד סופו ואז הן בחרו. כאם לא אז אולי זה לא בחירה הוגנת.

תשובה:

ברור שראו הכל.