דברי הרב אורי שרקי לרגל סיום קמפיין גיוס התרומות למען המפעלים החשובים של הרב

ט"ז בתמוז תשע"טהקלטת וידאו