דברי הרב אורי שרקי לרגל סיום קמפיין גיוס התרומות למען המפעלים החשובים של הרב

ט"ז בתמוז תשע"טהקלטת וידאועזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)