ראיון עם הרב אורי שרקי על קמפיין גיוס התרומות לבית שלום יוחאי

תמוז תשע"טהקלטת וידאו