ראיון עם הרב אורי שרקי על קמפיין גיוס התרומות לבית שלום יוחאי

תמוז תשע"טהקלטת וידאוכתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)