הרמב"ם על חטא האדם הראשון

י"ג בטבת תשס"ז

שאלה:

הרמב"ם במו"ה כותב שסיפור חטא האדם הראשון הוא משל וקשור בנושא חומר וצורה ("אשת איש זונה.."). האם דרך פנימיות התורה שונה מדעת הרמב"ם בנושא? (אשמח להפנייה כתובה)


תשובה:

גם המקובלים סבורים כן. רמח"ל בספר דעת תבונות.