הרב קוק על "יחש גזעי"

י"ג בטבת תשס"ז

שאלה:

במאמר "למהלך האידיאות לישראל" מאת הרב קוק כתוב "הכשירה לזה האידיאה האלהית את ישראל בתכונה פסיכית, ביחש גזעי, במצב גאוגרפי, שכולם מסייעים ומכשירים לכך את כחותיו העצמיים ואת המעמדים הסובבים אותו מבחוץ." מה היא כוונת הביטוי "יחש גזעי?" דומני שהיהדות לא מתיחסת לגזע.


תשובה:

יחש גזעי הוא נתונים גנטיים. אף על פי שאין היהדות בנויה על הבחנה גזעית, נתונים גנטיים בהחלט יכלו להשפיע על אופיו של העם בראשיתו.