הרב אורי שרקי

סיום לימוד מדרש איכה

י' באב תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-םהקלטת וידאו