לבישת גרביים מפני צניעות

י"ד בטבת תשס"ז

שאלה:

מהם פסיקותיו של הרב בענייני לבישת גרביים? ועל מה מסתמך?


תשובה:

לכסות עד למטה מהברך כראוי. למטה מזה כתב המשנה ברורה ש"דרכו להיות גלוי", כך שמעיקר הדין אין לחייב שיהיו דוקא גרביים. אלא שכל המוסיפה צניעות הרי זו משובחת.

עזרו להפצת התורה של הרב!

כתבו למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)