הרב אורי שרקי

הראי"ה קוק והרב חרל"פ

בית שלום יוחאי, י-ם, אלול תשע"טהקלטת וידאו