הרב אורי שרקי

קדושה

בית הרב קוק, אלול תשע"ט



הקלטת וידאו