הרב אורי שרקי

קריאות גדולות: הקריאה הגדולה לארץ ישראל (המאמר של הראי"ה קוק)

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"טקבצי MP3שיעור א', 6 דקות (1MB).

שיעור ב', 10 דקות (1MB).

שיעור ג', 5 דקות (1MB).