הרב אורי שרקי

התורה לאומות העולם, לימודי אמונה, אמונת ישראל על פי ספר הכוזרי

ישיבת ברכת יוסף - אלון מורה, אלול תשע"טהקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)