אמירת שם ה' בפתח אליהו

י"ז בטבת תשס"ז

שאלה:

האם אפשר ב"פתח אליהו" להגיד יו"ד ה"א או שצריך לומר יו"ד ק"א?

תשובה:

אין לומר יו"ד ה"א. מנהג מרוקו הוא לומר יו"ד ד"א.