הרב אורי שרקי

אושפיזין, שמחת בית השואבה ומלחמת גוג ומגוג

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז בתשרי תש"פהקלטת וידאו