ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 5 דקות (1MB).