פירוש הביטוי "התורה היא מן השמיים"

כ' בטבת תשס"ז

שאלה:

מה פירוש הביטוי "(התברר שהתורה היא) מן השמים"?

תשובה:

"מן השמים" הוא שמקור התורה ברצון הטרנצנדנטי של הבורא. ועיין "אורות האמונה" של הרב קוק, עמ' 48.