השפעה על אומות העולם - האם הגיע הזמן?

דיון בהשתתפות הרב אורי שרקי והרב טל שאוליאן

כנס "לאור עמים", כ"ז במרחשוון תש"ף, בית שלום-יוחאי, י-םהקלטת וידאו