הרב אורי שרקי

מהו המסר האוניברסלי של היהדות? - קריאת הרב לעזור לפרוייקט בני נח

קיץ תשע"והקלטת וידאו