הרב אורי שרקי

יהדות לעומת איסלאם: האם א-לוהים מוחק ומכניע את האדם או מעצים אותו?

שבט תש"פהקלטת וידאו